AGENDA

02-03-2019
NVN Activiteit voor jonge mensen met een nierziekte (18-35 jaar)
14-03-2019
*NVS* World Kidney Day in Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
21-03-2019
*NVS* Workshop Magnesium in het Rijnstate ziekenhuis
23-03-2019
*NVS* Algemene Leden Vergadering (ALV)
Bekijk de volledige agenda


MAGAZINE

Taxi klachten

WELKOM BIJ HET TAXIKLACHTEN MELDFORMULIER VAN DE NVS.

Vanaf 1 januari 2019 worden alleen klachten in behandeling genomen van leden van de NVS.

Hier vindt je het formulier om taxiklachten over het vervoer van en naar het dialysecentrum te melden. Je moet dit formulier volledig invullen. Indien nodig nemen wij kontakt met je op om verdere gegevens met jou te bespreken. Via deze LINK vindt je een overzicht van de richtnormen bij zittend ziekenvervoer en criteria van de vier grootste ziektekosten verzekeraars vanaf 2018. Zo kun je zien wat je mag verwachten van de vervoerders via jouw verzekeraar.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Nierpatiënten Vereniging Solidair houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De gegevens worden dus alleen gebruikt om de ingediende klacht te kunnen indienen, verwerken en afhandelen. Wij delen de door jouw in het formulier ingevulde gegevens met de betreffende vervoerder (hoofd- en onderaannemer), ziektekostenverzekeraar en indien nodig met het ziekenhuis, Dit delen kan zowel schriftelijk, per e-mail of mondeling gebeuren. Door het indienen van een klacht ga je accoord met het delen van je gegevens met als doel het be- en afhandelen van je klacht.

PER TAXIRIT 1 FORMULIER INVULLEN.

MEERDERE KLACHTEN TIJDENS 1 TAXIRIT ZIJN DUS WEL MOGELIJK!

Persoonlijke gegevens
Aanhef *
Uw voor - en achternaam*
Straat en huisnummer*
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Telefoon *
Email adres*
 
Wie is de naam van uw zorgverzekeraar *
Zilveren Kruis - met Avéro Achmea, FBTO, Interpolis, Zorgverzekeraar OZF, Pro Life
MENZIS - met Anderzorg, Azivo, Menzis
CZ - met CZ, Delta Lloyd, Ohra
VGZ - met VGZ (incl Trias), Bewuzt, De Goudse, IZA, IZZ, SZVK, UMC, Univé, Zekur, Zorgzaam
Anders namelijk
 
Wat is het relatienummer/inschrijfnummer van uw verzekering*
Welk dialysecentrum *
 
Het vervoer

Wat is de naam van de hoofdaannemer die het vervoer regelt:*

De naam van de hoofdaannemer vindt u op de taximachtiging. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het vervoer. Sommige taxibedrijven zijn zelf de hoofdaannemer. Sommige taxibedrijven (onderaannemers) werken voor andere vervoersbedrijven die de hoofdaannemer zijn. Staat uw hoofdaannemer er niet bij dan kiest u voor: Anders

Staat de hoofdaannemer er niet bij? Dan de naam van de hoofdaannemer hieronder invullen:
 
Wat is de naam van het vervoerder waar uw klacht over gaat?*

Het gaat hier om het taxibedrijf dat u van en naar de dialyse brengt.
Staat uw taxibedrijf er niet bij dan kiest u voor: Anders

Staat het taxibedrijf er niet bij? Dan de naam van het taxibedrijf hieronder invullen:
 
Uw klacht*

Waar gaat de klacht over?

Zelf vervoer geregeld naar het dialysecentrum (graag kort toelichten)
Zelf vervoer geregeld naar huis
Taxi heeft mij minuten te laat van huis opgehaald
Taxi kwam mij minuten te vroeg van huis ophalen
Taxi heeft mij minuten te laat van dialyse opgehaald
Taxi wilde mij minuten te vroeg van dialyse ophalen
Taxi maakte een omweg van minuten (graag kort toelichten)
Ik ben niet alleen vervoerd (graag kort toelichten)
Anders namelijk
 
Wilt u hieronder het voorval zo duidelijk mogelijk toelichten indien nodig
 
Op welke datum vond het voorval plaats *

Wat was de afgesproken ophaaltijd *

Was er een vaste ophaaltijd *

ja nee
Wat is de normale reistijd van huis naar het ziekenhuis in minuten*
Heeft u de klacht ook nog elders ingediend? *
Nee
Ja, bij het taxibedrijf
Ja, bij de zorgverzekeraar
Ja, elders, namelijk bij
 
Hierbij verklaart ondergetekende, indiener van de klacht, dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens machtigt ondergetekende hierbij uitdrukkelijk de NVS, Postbus 179 6960AD Eerbeek, om deze klacht namens hem/haar verder te behandelen en verzoekt daarom alle correspondentie hierover, daaronder begrepen de ontvangstbevestiging en afhandeling van de klacht, aan de NVS te zenden.
 


 


NIEUWS

18-04-2018
Nieren.nl één platform voor nierpatiënten, hun naasten en andere betrokkenen
29-03-2018
Nederland een stukje zoutbewuster
11-03-2018
Slaapapneu en uw nieren
06-03-2018
Culinaire top brengt ongezouten waarheid in Nieuwspoort
Bekijk het volledige nieuws
Copyright Zomer Business 2012 - 2019    -    Deze website is mogelijk gemaakt door DigiConcept