Leden login

Links naar andere websites

BEROEPSVERENIGINGEN

http://www.nefro.nl
De Nederlandse Federatie voor Nefrologie is ontstaan uit de Dialyse Groep Nederland(DGN) en de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (NVVN) en vormt als zodanig het aanspreekpunt in Nederland waar dit de nefrologie, in de ruimste zin, betreft. De beroepsvereniging voor nefrologen dus.

http://www.dialyse.venvn.nl
V&VN Dialyse en Nefrologie is de beroepsvereniging van dialysverpleegkundigen. Zij telt ruim 2100 leden en streeft ernaar zoveel mogelijk verpleegkundigen werkzaam in de Nefrologie te verenigen.

http://venvnvs.nl
De nurse practioners hebben zich verenigd in de V&VN Verpleegkundig Specialisten.

http://www.dietistennierziekten.nl
Diëtisten Nierziekten Nederland, de beroepsvereniging van diëtisten die zich richten op nierziekten. De DNN is in 1979 opgericht onder de naam WDN (Werkgroep Diëtisten Nierziekten) naar een initiatief van diëtisten uit Amsterdam en Leiden.

www.vmwn.nl
De Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN) is een vereniging voor maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in dialyse- en transplantatiecentra.  Het doel van de vereniging is de psychosociale hulpverlening aan patiënten met een chronische nierziekte te optimaliseren. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. Buiten de vereniging is zij de vertegenwoordiger van de groep maatschappelijk werkers nefrologie.


DIEET

http://natriumarm.eu
De kookblog van Aranka met (h)eerlijke zoutarme gerechten.

http://www.smakelijketenzonderzout.nl
Erna's ongezouten website, smakelijk eten zonder zout is een particulier initiatief en verstrekt met haar website geheel belangeloos recepten en informatie aan mensen met een natriumbeperkt dieet!

http://www.simkookt.blogspot.nl/
Recepten maken, proeven, delen en vastleggen. Beeld en smaak, twee passies. Een kookboek en een camera, dat is Sim. Deze gerechten zijn niet specifiek zoutarm dus wel opletten !

https://www.dieetinzicht.nl/
Deze site is voor mensen die, gezond of ziek, met voeding hun lichaam optimaal willen laten functioneren.


INFORMATIEF

https://www.nieren.nl/
Vergroot je kennis en deel je ervaring! Vindt betrouwbare informatie over leven met nierschade en ontmoet mensen zoals jij in een veilige omgeving.

http://jicht.nl/

Deze site verschaft u informatie over de ziekte jicht, waarbij naast reguliere informatie ook aandacht wordt besteed aan deze ziekte in relatie tot voeding, drank, levensstijl en alternatieve behandeling.

http://www.zorgkaartnederland.nl
Zorgkaart Nederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Deze website biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganiatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

http://www.kiesbeter.nl
Alles over zorg en gezondheid, incl. keuzehulpen en wachtlijsten.

http://www.ziekenhuis.nl
Nog een keer nalezen wat je arts je uitlegde over een MRI-scan? Of op zoek naar een ziekenhuis of kliniek bij jou in de buurt? Op ziekenhuis.nl vind je alle medische informatie die je nodig hebt. Daarnaast kun je er korte bijsluiters van je medicijn vinden.

http://www.st-ab.nl/
St-AB.nl is een initiatief van Stichting Adviesgroep Bestuursrecht (Stichting AB), bedoeld om op het gebied van met name sociale-zekerheidsrecht aan particuliere rechtzoekenden gratis rechtshulp te bieden door hen middels de geboden informatie in staat te stellen zelf het toepasselijk recht te vinden. De site telt 17.518 pagina's en ruim 800.000 links.

http://www.zorgewijzer.nl
ZorgWijzer.nl is al 18 jaar een begrip in de zorg. U vindt hier informatie over handicap en chronische ziekte.
Over de Wlz, Wmo,Zvw en Jeugdwet en nog veel meer. Ook voor informatie over uw zorgnota kunt u hier terecht. 

http://www.stichtingwaoberaadapeldoorn.nl
Het WBA verstrekt informatie en geeft voorlichting en advies over de sociale zekerheid en gemeentelijke voorzieningen, denk hierbij aan Wao, Wia, Wwb, Wmo, WW, schuldsanering e.d..

http://www.seniorweb.nl/
Met heldere instructies en praktische tips maakt SeniorWeb u wegwijs in de digitale wereld. Van computerveiligheid tot Windows en Mac en van Facebook tot Skype. Zodat u zorgeloos aan de slag kunt met uw computer, tablet of smartphone.

http://www.meerkosten.nl/
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

http://www.hetcak.nl
Op deze site vind u informatie over de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten en kunt u kijken of u ergens voor in aanmerking komt.

https://iederin.nl/
Ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. De belangenbehartiging is daarom levensbreed en richt zich op talrijke thema’s. Van zorg en ondersteuning tot en met wonen. Van werk tot en met gelijkberechtiging.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx
Independer geeft informatie over veel zorgverzekeringen, bied een overstapservice en extra voordeel.
Ook voor het vergelijken van andere verzekeringen kun je hier terecht.

https://www.patientenfederatie.nl/
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

MEDICATIE

http://www.apotheek.nl
Apotheek.nl is een website van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Op deze apothekers site vind je o.a. informatie over medicijnen.

 http://www.bcfi.be
De site van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. VZW) bevat veel goede informatie over (NB in België) verkrijgbare informatie.

http://www.fk.cvz.nl
Hier vindt u onafhankelijke informatie over alle in Nederland verkrijgbare medicatie. Bedoeld voor de zorgprofessional maar ook voor ons handig.

http://www.medicijnkosten.nl
Wilt u weten wat uw medicijnen kosten id de voor u afgegeven dosering en hoeveelheid. Hier kunt u het vinden.

http://www.uwbloedserieus.nl
Hier vindt uitleg over de meest voorkomende bloedonderzoeken en uitslagen in begrijpelijk nederlands.


NIERPATIENTEN ORGANISATIES

http://www.nvn.nl
De site van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de landelijke vereniging waar ook de NVS bij is aangesloten. De site is net helemaal vernieuwd en biedt o.a. informatie over de diensten die de NVN biedt, informatiemateriaal dat beschikbaar is, themadagen die worden georganiseerd en nog veel meer. Op de NVN site vindt u ook de adressen en contacten van andere lokale nierpatiëntenverenigingen in Nederland.

http://www.nierstichting.nl
De Nierstichting is het orgaan dat zich op velerlei terrein inzet voor verbeteringen op het gebied van nierziekten. De Nierstichting is het gezicht van ‘ Nier Nederland’ Zij verzorgt de fondsenwerving, via de landelijke collecte en andere activiteiten. Zij voorziet in voorlichting aan het grote publiek en nierpatiënten. Zij stimuleert en financiert onderzoek en projecten op diverse gebieden.

http://www.hansmakinstituut.nl
Hans Mak Instituut: kwaliteitsinstituut voor de nefrologie. Het Hans Mak Instituut (HMI) is opgericht om de zorg voor nierpatiënten duurzaam te verbeteren. Het fungeert als een plein midden in de stad waar vele straten op uitkomen. Het is een ontmoetingspunt voor nierpatiënten, zorgprofessionals en wetenschappers. In de gebouwen rond het plein zetelen de organisaties die zich bezig houden met de kwaliteit, de financiering en de capaciteit van de zorg. Zij zijn stevig verbonden met dat plein waar van alles gebeurt.


OVERHEID

www.rijksoverheid.nl/ministeries/
Het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.


TRANSPLANTATIE

http://www.transplantatiestichting.nl
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van alle transplantatiecentra en donorziekenhuizen in Nederland. Zij treedt op als intermediair tussen het donorziekenhuis en het transplantatiecentrum. Daarnaast verzorg de NTS voor het brede Nederlandse publiek de voorlichting over donatie van organen en weefsels. De missie van het NTS: 'Optimaal gebruik van donororganen en -weefsels voor transplantatie' . Het ministerie van VWS heeft de NTS in het kader van de Wet op de orgaandonatie (WOD) aangewezen als orgaancentrum. Vanuit die functie voeren wij een aantal taken uit, waaronder het toedelen van beschikbare postmortale organen en weefsels aan patiënten op de wachtlijst.

http://www.donorregister.nl
Hier vindt de (potentiële) donor de nodige informatie en kun je je ook als (nier)donor registreren of je bestaande registratie wijzigen.

http://www.transplantatievereniging.nl
De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) heeft, als vereniging voor professionals betrokken bij transplantatie, tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschap¬pelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaan¬allocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. Dit alles uiteraard specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatie-geneeskunde en de -chirurgie. De NTV werkt daarin nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die op haar beurt verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van het verwerven en alloceren van weefsel en organen binnen Nederland. Deze vereniging kan (dus) geen individueel advies o.i.d. geven en verwijst altijd naar de eigen arts.

http://www.nierdonorenvereniging.nl/
Zij willen laten zien wat het betekent om een nier af te staan. Een nier aan een nierpatiënt beschikbaar stellen betekent: samen delen. Dat is dan ook het motto van deze vereniging.


VAKANTIE

http://www.bungalowparkoverzicht.nl/inspiratie/vakantieparken-in-met-nierdialyse-mogelijkheden/
In Nederland zijn slechts 4 vakantieparken met een dialysecentrum op het vakantiepark zelf. Dit zijn de Eemhof, de Banjaard, Cape Helius en Weerterbergen. Daarnaast zijn er 9 vakantieparken die een
samenwerking hebben met een nabijgelegen dialyse centrum. Op deze pagina treft u hierover informatie aan.

http://www.vakantiedialyse.eu/
De dialyse-toerist meer moet regelen voor een vakantie dan familie, vrienden of kennissen die geen nierpatient zijn. Vakantiedialyse maakt de voorbereiding een stuk eenvoudiger. U zoekt uw favoriete vakantie met uw vakantiedialyse op deze website en kan deze ook daar boeken. Er is keuze uit 15.900 dialysecentra in 120 landen en meer dan 16.000 vakantiebestemmingen. Op deze manier kunt u alles op een makkelijke manier online regelen. Vakantiedialyse werkt met de meest bekende reisorganisaties in Nederland die aangesloten zijn bij de ANVR en de SGR zodat uw kostbare vakantie in vertrouwde en veilige handen is.


ZELFMANAGEMENT

http://www.bonstat.nl
Veranderingen
Per 1 oktober 2016 is Dieetinzicht gestopt. Het programma is niet meer toegankelijk om dagboeken in te vullen of rapportages te bekijken. Dieetinzicht mogelijkheden zijn opgenomen in de opvolger: Bonstat.
Nieuwe mogelijkheden
Bonstat bevat de meest gebruikte mogelijkheden van dieetinzicht met extra rapportages per voedingscomponent. Geheel nieuw is de verbinding van Bonstat met het Medical Dashboard.
Meer regie voor de patiënt
Bonstat is een webapplicatie waarin patiënten een groot aantal thuismetingen kunnen bijhouden. Dit zijn gegevens m.b.t. bloeddruk, gewicht, beweging, voeding, gedrag, klachten etc. Het monitoren van deze gegevens geeft meer inzicht in en regie over de gezondheid.
eHealth voor de zorgverlener
Begeleiding is mogelijk via het gebruik van Bonstat als een stand-alone systeem. Begeleiding via het medisch EPD is mogelijk door een koppeling van het programma met het EPD.voedingscomponent. Geheel nieuw is de verbinding van Bonstat met het Medical Dashboard.

http://www.mijnzorgpagina.nl
Een initiatief van Diabetesvereniging Nederland, Hart&Vaatgroep en Nierpatiënten Vereniging Nederland. Patiënten met deze ziektes kunnen hier informatie vinden en eigen informatie bijhouden. Ook deze site is te gebruiken als zelfmanagement tool, maar heeft een andere functionaliteit als Mijnnnierinzicht.nl Ook weer de moeite waard om de mogelijkheden ervan te verkennen.

http://www.mijneigenkoers.nl
Deze site, een initiatief van Baxter Nederland, leverancier van dialysematerialen, geeft informatie over de verschillende keuzemogelijkheden t.a.v. dialysebehandeling, zoals peritoneaal dialyse en hemodialyse. De site heeft o.a. een keuze tool en geeft ook gebruikerservaringen uit de praktijk.


ZIEKENHUIZEN

http://www.gelre.nl
Gelre ziekenhuizen is met 3.300 medewerkers, 180 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormen zij een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn - Zutphen, waar de twee ziekenhuizen, buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn zich bevinden.

http://www.dz.nl/
Het Deventer Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat bijna alle specialisten in huis heeft. Het biedt kwalitatief goede medische en verpleegkundige zorg, uitstekende diagnostiek en behandeling en heeft een groot aantal opleidingen. De hoofdvestiging van het ziekenhuis is in Deventer. Daarnaast zijn er spreekuren in Raalte en Rijssen.

http://www.rijnstate.nl
Rijnstate is het ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Zij bieden uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit. Dit doen ze op vier locaties: Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid.

01-01-2023
Planning 2023
03-09-2023
Walk & Talk Wandeltocht Sallandse Heuvelrug met aansluitend een lunch
13-10-2023
Verspreiding Solidair Nieuws
28-10-2023
Kookworkshop
Bekijk de volledige agenda
08-09-2023
Als een niertransplantatie niet brengt wat je hoopt...
06-09-2023
Virtuele fietstocht: Tour de Dialyse
01-09-2023
'Ik hoop dat patiënten en naasten troost halen uit mijn muziek'
31-08-2023
Wetenschapsdag 14 oktober 2023: aanmelden kan nu
Bekijk de volledige nieuws
Copyright Zomer Business 2012 - 2023    -    Deze website is mogelijk gemaakt door DigiConcept