Leden login

Links naar andere websites

BEROEPSVERENIGINGEN

https://www.nefro.nl
De Nederlandse Federatie voor Nefrologie is ontstaan uit de Dialyse Groep Nederland(DGN) en de Nederlandse Vereniging voor Nefrologie (NVVN) en vormt als zodanig het aanspreekpunt in Nederland waar dit de nefrologie, in de ruimste zin, betreft. De beroepsvereniging voor nefrologen dus.

https://www.venvn.nl/afdelingen/dialyse-en-nefrologie/
V&VN Dialyse en Nefrologie is de beroepsvereniging van dialysverpleegkundigen. Zij telt ruim 2100 leden en streeft ernaar zoveel mogelijk verpleegkundigen werkzaam in de Nefrologie te verenigen.

https://venvnvs.nl
De nurse practioners hebben zich verenigd in de V&VN Verpleegkundig Specialisten.

http://www.dietistennierziekten.nl
Diëtisten Nierziekten Nederland, de beroepsvereniging van diëtisten die zich richten op nierziekten. De DNN is in 1979 opgericht onder de naam WDN (Werkgroep Diëtisten Nierziekten) naar een initiatief van diëtisten uit Amsterdam en Leiden.

https://www.vmwn.nl
De Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN) is een vereniging voor maatschappelijk werkers die werkzaam zijn in dialyse- en transplantatiecentra.  Het doel van de vereniging is de psychosociale hulpverlening aan patiënten met een chronische nierziekte te optimaliseren. De vereniging behartigt de belangen van haar leden. Buiten de vereniging is zij de vertegenwoordiger van de groep maatschappelijk werkers nefrologie.


DIEET

https://natriumarm.eu
De kookblog van Aranka met (h)eerlijke zoutarme gerechten.

https://www.smakelijketenzonderzout.nl
Erna's ongezouten website, smakelijk eten zonder zout is een particulier initiatief en verstrekt met haar website geheel belangeloos recepten en informatie aan mensen met een natriumbeperkt dieet!

https://www.dieetinzicht.nl/
Deze site is voor mensen die, gezond of ziek, met voeding hun lichaam optimaal willen laten functioneren.


INFORMATIEF

https://www.nieren.nl/
Vergroot je kennis en deel je ervaring! Vindt betrouwbare informatie over leven met nierschade en ontmoet mensen zoals jij in een veilige omgeving.

https://jicht.nl/
Deze site verschaft u informatie over de ziekte jicht, waarbij naast reguliere informatie ook aandacht wordt besteed aan deze ziekte in relatie tot voeding, drank, levensstijl en alternatieve behandeling.

https://www.zorgkaartnederland.nl
Zorgkaart Nederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Deze website biedt u tevens de gelegenheid om uw zorgverlener en/of een zorgorganiatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum) te waarderen Hiermee helpt u andere bezoekers die op zoek zijn naar een zorgverlener en geeft u zorginstellingen en zorgverleners praktische suggesties voor het verder verbeteren van hun dienstverlening. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot consumentenervaringen in de gezondheidszorg.

https://www.kiesbeter.nl
Alles over zorg en gezondheid, incl. keuzehulpen en wachtlijsten.

https://www.ziekenhuis.nl
Nog een keer nalezen wat je arts je uitlegde over een MRI-scan? Of op zoek naar een ziekenhuis of kliniek bij jou in de buurt? Op ziekenhuis.nl vind je alle medische informatie die je nodig hebt. Daarnaast kun je er korte bijsluiters van je medicijn vinden.

https://www.zorgwijzer.nl
ZorgWijzer.nl is al 18 jaar een begrip in de zorg. U vindt hier informatie over handicap en chronische ziekte.
Over de Wlz, Wmo,Zvw en Jeugdwet en nog veel meer. Ook voor informatie over uw zorgnota kunt u hier terecht. 

https://www.seniorweb.nl/
Met heldere instructies en praktische tips maakt SeniorWeb u wegwijs in de digitale wereld. Van computerveiligheid tot Windows en Mac en van Facebook tot Skype. Zodat u zorgeloos aan de slag kunt met uw computer, tablet of smartphone.

https://www.meerkosten.nl/
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

https://www.hetcak.nl
Op deze site vind u informatie over de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten en kunt u kijken of u ergens voor in aanmerking komt.

https://iederin.nl/
Ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. De belangenbehartiging is daarom levensbreed en richt zich op talrijke thema’s. Van zorg en ondersteuning tot en met wonen. Van werk tot en met gelijkberechtiging.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/intro.aspx
Independer geeft informatie over veel zorgverzekeringen, bied een overstapservice en extra voordeel.
Ook voor het vergelijken van andere verzekeringen kun je hier terecht.

https://www.patientenfederatie.nl/
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.


MEDICATIE

https://www.apotheek.nl
Apotheek.nl is een website van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Op deze apothekers site vind je o.a. informatie over medicijnen.

 https://www.bcfi.be
De site van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (B.C.F.I. VZW) bevat veel goede informatie over (NB in België) verkrijgbare informatie.

https//:www.farmacotherapeutischkompas.nl
Hier vindt u onafhankelijke informatie over alle in Nederland verkrijgbare medicatie. Bedoeld voor de zorgprofessional maar ook voor ons handig.

https://www.medicijnkosten.nl
Wilt u weten wat uw medicijnen kosten id de voor u afgegeven dosering en hoeveelheid. Hier kunt u het vinden.


NIERPATIENTEN ORGANISATIES

https://www.nvn.nl
De site van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de landelijke vereniging waar ook de NVS bij is aangesloten. De site is net helemaal vernieuwd en biedt o.a. informatie over de diensten die de NVN biedt, informatiemateriaal dat beschikbaar is, themadagen die worden georganiseerd en nog veel meer. Op de NVN site vindt u ook de adressen en contacten van andere lokale nierpatiëntenverenigingen in Nederland.

https://www.nierstichting.nl
De Nierstichting is het orgaan dat zich op velerlei terrein inzet voor verbeteringen op het gebied van nierziekten. De Nierstichting is het gezicht van ‘ Nier Nederland’ Zij verzorgt de fondsenwerving, via de landelijke collecte en andere activiteiten. Zij voorziet in voorlichting aan het grote publiek en nierpatiënten. Zij stimuleert en financiert onderzoek en projecten op diverse gebieden.

https://www.nefrovisie.nl/
Nefrovisie ondersteunt het landelijke kwaliteitssysteem in de nierzorg. Wij helpen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij:

  • het uitvoeren van de landelijke registratie Nefrodata
  • het maken van rapportages met uitkomsten uit Nefrodata
  • het beschikbaar stellen van PROMs-vragenlijsten voor patiënten via de dialysecentra
  • het uitvoeren van de kwaliteitsvisitaties
  • het verzamelen en beheren van gegevens voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die als doel hebben de kwaliteit van zorg te verbeteren
  • het stimuleren van vernieuwingen in de nierzorg
  • het gezamenlijke keuzetraject van patiënt en zorgverlener
  • het delen van praktijkvoorbeelden

In het bestuur van Nefrovisie zijn de nefrologen, de paramedische beroepsgroepen en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) vertegenwoordigd. De inbreng van professionals en patiënten wordt verder georganiseerd via onder andere een beleidsadviesraad en een klantadviesraad.
Nefrovisie is een stichting en heeft als bestuursvorm de ‘one-tier-board’. In februari 2014 is de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen (RSIN 812008157).


OVERHEID

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/
Het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.


TRANSPLANTATIE

https://www.transplantatiestichting.nl
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie ten behoeve van alle transplantatiecentra en donorziekenhuizen in Nederland. Zij treedt op als intermediair tussen het donorziekenhuis en het transplantatiecentrum. Daarnaast verzorg de NTS voor het brede Nederlandse publiek de voorlichting over donatie van organen en weefsels. De missie van het NTS: 'Optimaal gebruik van donororganen en -weefsels voor transplantatie' . Het ministerie van VWS heeft de NTS in het kader van de Wet op de orgaandonatie (WOD) aangewezen als orgaancentrum. Vanuit die functie voeren wij een aantal taken uit, waaronder het toedelen van beschikbare postmortale organen en weefsels aan patiënten op de wachtlijst.

https://www.donorregister.nl
Hier vindt de (potentiële) donor de nodige informatie en kun je je ook als (nier)donor registreren of je bestaande registratie wijzigen.

https://www.transplantatievereniging.nl
De Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV) heeft, als vereniging voor professionals betrokken bij transplantatie, tot doel het bevorderen van wetenschap en wetenschap¬pelijke interactie, het optimaliseren van kwaliteit van zorg, orgaanverwerving en orgaan¬allocatie en daarnaast het geven en ondersteunen van onderwijs en (na)scholing. Dit alles uiteraard specifiek op het gebied van de solide orgaantransplantatie, transplantatie-geneeskunde en de -chirurgie. De NTV werkt daarin nauw samen met de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), die op haar beurt verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering van het verwerven en alloceren van weefsel en organen binnen Nederland. Deze vereniging kan (dus) geen individueel advies o.i.d. geven en verwijst altijd naar de eigen arts.


VAKANTIE

https://www.bungalowparkoverzicht.nl/inspiratie/vakantieparken-in-met-nierdialyse-mogelijkheden/
In Nederland zijn slechts 4 vakantieparken met een dialysecentrum op het vakantiepark zelf. Dit zijn de Eemhof, de Banjaard, Cape Helius en Weerterbergen. Daarnaast zijn er 9 vakantieparken die een
samenwerking hebben met een nabijgelegen dialyse centrum. Op deze pagina treft u hierover informatie aan.

https://www.dia-travel.nl/
Uit liefde voor het reizen en empathie voor dialysepatiënten is Dia-Travel ontstaan. Dia-Travel is gespecialiseerd in het organiseren van vakantiedialyses in Europa voor dialysepatiënten uit Nederland en België.
Om de persoonlijke aandacht te benadrukken bieden zij u een com­plete service. Door de jarenlange ervaring met reizen én met de dialyse zijn ze in staat om u een dialysereis op maat te leveren. Zij werken samen met de beste touroperators en hebben een nauwe samenwerking met de dialyse klinieken op de vakantie­bestemmingen.

Het doel is om zo veel mogelijk dialysepatiënten bekend te maken met de mogelijkheden van dialyse in combinatie met een compleet verzorgde reis. De missie is om u een zorgeloze en onvergetelijke vakantie te bieden.


ZELFMANAGEMENT

https://www.bonstat.nl
Veranderingen
Per 1 oktober 2016 is Dieetinzicht gestopt. Het programma is niet meer toegankelijk om dagboeken in te vullen of rapportages te bekijken. Dieetinzicht mogelijkheden zijn opgenomen in de opvolger: Bonstat.
Nieuwe mogelijkheden
Bonstat bevat de meest gebruikte mogelijkheden van dieetinzicht met extra rapportages per voedingscomponent. Geheel nieuw is de verbinding van Bonstat met het Medical Dashboard.
Meer regie voor de patiënt
Bonstat is een webapplicatie waarin patiënten een groot aantal thuismetingen kunnen bijhouden. Dit zijn gegevens m.b.t. bloeddruk, gewicht, beweging, voeding, gedrag, klachten etc. Het monitoren van deze gegevens geeft meer inzicht in en regie over de gezondheid.
eHealth voor de zorgverlener
Begeleiding is mogelijk via het gebruik van Bonstat als een stand-alone systeem. Begeleiding via het medisch EPD is mogelijk door een koppeling van het programma met het EPD.voedingscomponent. Geheel nieuw is de verbinding van Bonstat met het Medical Dashboard.

https://www.mijneigenkoers.nl
Deze site, een initiatief van Baxter Nederland, leverancier van dialysematerialen, geeft informatie over de verschillende keuzemogelijkheden t.a.v. dialysebehandeling, zoals peritoneaal dialyse en hemodialyse. De site heeft o.a. een keuze tool en geeft ook gebruikerservaringen uit de praktijk.


ZIEKENHUIZEN

https://www.gelre.nl
Gelre ziekenhuizen is met 3.300 medewerkers, 180 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. In samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg vormen zij een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn - Zutphen, waar de twee ziekenhuizen, buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn zich bevinden.

https://www.dz.nl/
Het Deventer Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis dat bijna alle specialisten in huis heeft. Het biedt kwalitatief goede medische en verpleegkundige zorg, uitstekende diagnostiek en behandeling en heeft een groot aantal opleidingen. De hoofdvestiging van het ziekenhuis is in Deventer. Daarnaast zijn er spreekuren in Raalte en Rijssen.

https://www.rijnstate.nl
Rijnstate is het ziekenhuis in de regio Arnhem, Rheden en De Liemers. Zij bieden uitstekende ziekenhuiszorg van topklinische kwaliteit. Dit doen ze op vier locaties: Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid.

01-01-2024
Planning 2024
08-06-2024
Niercafe Rijnstate Arnhem
07-09-2024
Walk & Talk Wandeltocht Sallandse Heuvelrug
28-09-2024
Kookworkshop
Bekijk de volledige agenda
13-06-2024
Podcast Nierpraat over opleiding en werk
12-06-2024
Zes meestgestelde vragen (én antwoorden) over intimiteit en seksualiteit
11-06-2024
Nierschade door diabetes. Wat nu?
10-06-2024
Toename nierschade: minder zout kan het verschil maken
Bekijk de volledige nieuws
Copyright Zomer Business 2012 - 2024    -    Deze website is mogelijk gemaakt door DigiConcept