Leden login

Wie zijn wij

Wij zijn de Nierpatiënten Vereniging Solidair, afgekort de NVS en behartigen de belangen van nierpatienten en hun levenspartners, ouders/verzorgers, kinderen, nabestaanden en donoren, e.e.a. gericht op het bewerkstelligen van een optimale kwaliteit van behandeling, een optimale levenskwaliteit en participatie in de samenleving alsmede op het faciliteren van optimale contacten tussen belanghebbenden, en kennisdeling.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het nemen van al die maatregelen en initiatieven alsmede het ontwikkelen van projecten of andersoortige activiteiten die voor het realiseren van het doel van de vereniging bevordelijk zijn en met gebruikmaking van alle andere toegestane middelen die daarvoor dienstig kunnen zijn.

De met ons verbonden dialysecentra zijn Deventer ziekenhuis, Gelre ziekenhuis Apeldoorn en het Rijnstate ziekenhuis lokatie Arnhem en Zevenaar. 

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die zelf ook nierpatiënt zijn of nauw betrokken zijn bij een nierpatiënt. Verder maken wij gebruik van vrijwilligers om onze activiteiten uit te voeren en tot een succes te maken.

Nieren die niet goed werken; de eerste reactie is meestal paniek. Je luistert natuurlijk naar de informatie die je van je arts krijgt, maar je hoort zo veel tegelijk. Je maakt je zorgen. Hoe gaat het nu verder? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat zijn de mogelijkheden? Welke keuzes kan ik maken? Hoe gaan anderen ermee om? Ervaringen van lotgenoten spreken vaak meer aan. Ook hebben lotgenoten sommige problemen al ondervonden en daar een oplossing voor bedacht.
Mogelijk kunnen we samen iets voor nierpatiënten doen, zoals het geven van goede voorlichting, ons samen sterk maken voor goed taxivervoer, knelpunten bespreken met dialysecentra, pleiten voor een goede regeling orgaandonatie etc.

In het verleden zijn daarom nierpatiëntenverenigingen opgericht; de NVS is daar één van en bestaat inmiddels al meer dan 32 jaar. In 2026 vieren wij ons 40 jarig bestaan !

01-01-2024
Planning 2024
08-06-2024
Niercafe Rijnstate Arnhem
07-09-2024
Walk & Talk Wandeltocht Sallandse Heuvelrug
28-09-2024
Kookworkshop
Bekijk de volledige agenda
13-06-2024
Podcast Nierpraat over opleiding en werk
12-06-2024
Zes meestgestelde vragen (én antwoorden) over intimiteit en seksualiteit
11-06-2024
Nierschade door diabetes. Wat nu?
10-06-2024
Toename nierschade: minder zout kan het verschil maken
Bekijk de volledige nieuws
Copyright Zomer Business 2012 - 2024    -    Deze website is mogelijk gemaakt door DigiConcept