Leden login

Lidmaatschap

Aanmeld- en wijzigingsformulier

U kunt kiezen of u alleen lid wilt worden van de lokale vereniging (NVS) of ook van de landelijke vereniging Nierpatientenvereniging Nederland (NVN). Er zijn duidelijke verschillen tussen wat wij doen en wat de NVN doet. Wij zetten ons lokaal en regionaal in voor uw belangen en organiseren activiteiten bij u in de buurt terwijl de NVN dit meer op landelijk niveau organiseert.

Voor meer informatie over wat de NVN doet kunt u terecht op hun website www.nvn.nl.
Wat wij doen leest u onder het kopje "Wat doen wij".

Aanmelden is mogelijk voor nierpatiënten, hun levenspartners, ouders / verzorgers van minderjarige nierpatiënten, kinderen en nabestaanden van nierpatiënten,nierdonoren en hun levenspartners.

Afhankelijk van het soort lidmaatschap geniet u van voordeel bij deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten.

Goed om te weten: een aantal zorgverzekeraars vergoedt het lidmaatschapsgeld van een patiëntenvereniging via de aanvullende verzekering. Bekijk het overzicht 2021 door HIER te klikken om te zien of dit ook het geval is bij uw verzekeraar.

Bent u al lid van de NVN en wordt u nu ook lid van onze vereniging dan heeft u nog meer voordeel, want voor maar enkele euro's meer dan dat u bij de NVN betaald bent u dan combi lid. Vult u wel even uw NVN lidmaatschapnummer in, anders weten we niet dat u al lid bent van de NVN. U hoeft dan niet meer aan de NVN te betalen want het incasseren van het lidmaatschapsgeld nemen wij voor onze rekening.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 vol kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende jaar bij ons binnen te zijn. Een verenigingsjaar loopt van 01-01 tot 31-12. 
Alle genoemde bedragen zijn jaarbedragen tenzij anders vermeld.

 

 
Patiënt

Soort lidmaatschap *
NVS/NVN nabestaandenlid €30,75 per jaar
Sympathisant €19,75 per jaar
NVS donorlid €19,75 per jaar
 
Aanhef *
Naam *
Voorletters *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Geboortedatum *
Telefoon *
Email *
NVN lidnummer
 
Soort partnerlid
 
Aanhef
Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon
Email
NVN lidnummer
 
Status patiënt *
Hemodialyse op Centrum
Hemodialyse Thuis
Peritoniaal Dialyse CCPD
Peritoniaal Dialyse CAPD
Getransplanteerd
Prédialyse
N.V.T.
Dialysecentrum *
Dialysecentrum Apeldoorn
Dialysecentrum Deventer
Dialysecentrum Arnhem
Dialysecentrum Zevenaar
Soort nierziekte
Incassomachtiging
Machtiging
(Indien u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden graag het vakje aanvinken)
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, toestemming aan de Nierpatienten Vereniging Solidair, Postbus 179, 6960 AD te Eerbeek, om van zijn/haar bovengenoemde (post)rekening de verschuldigde bedragen voor lidmaatschap en eigen bijdragen af te schrijven. Als debiteur heeft u de mogelijkheid om binnen 56 kalenderdagen zonder opgaaf van reden het ingehouden bedrag terug te (laten) boeken.
IBAN banknummer
Datum *
Naam *
Opmerkingen
 
De NVS zet zich tot het uiterste in om uw privacy te beschermen. Dit beleid hebben wij vastgelegd in onze privacy policy. Deze kunt u HIER lezen.
Hierbij verklaar ik de privacy policy te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
 


 
14-04-2022
Voorlichting niertransplantatie en donatie in Nijmegen
24-04-2022
Algemene Leden Vergadering met Lunch en presentatie over Magnesium
24-04-2022
Presentatie over de werking van Magnesium
06-05-2022
Deadline kopij NVS Magazine
Bekijk de volledige agenda
26-04-2022
Donatie voor de NVS
Bekijk de volledige nieuws
Copyright Zomer Business 2012 - 2022    -    Deze website is mogelijk gemaakt door DigiConcept