Leden login

Wat doen wij

Informatie geven:
Hoe neem je een goede beslissing, bijvoorbeeld welke vorm van dialyse past het beste bij mij? De keuzemogelijkheden worden steeds uitgebreider. Hoe ga je op de juiste manier met je medicijnen om?
Waar moet je bij het dieet op letten?

De NVS zorgt op verschillende manieren voor informatie :

 • De voorlichtingsavond over transplantatie organiseren wij om het jaar, in samenwerking met het transplantatieteam van het UMCG (Groningen).
 • Jaarlijks is er een voorlichtingsmiddag over een specifiek thema zoals bv “welke dialysevorm past bij mij”
 • In het NVS Nieuws, dat 4 maal per jaar verschijnt, staat informatie over bv nierziekten, recepten die binnen uw dieet passen, nieuws van uw dialysecentrum etc.


Wij weten hoe belangrijk de ervaringen van lotgenoten kunnen zijn; tijdens informatiebijeenkomsten is er gelegenheid om met lotgenoten te praten.

U helpt ons bij het kiezen van onderwerpen, door ons te vertellen welke onderwerpen u belangrijk vindt en waarover u graag (extra) informatie wilt hebben.

Lotgenotencontact:
De NVS organiseert jaarlijks een feestavond; u ontmoet dan lotgenoten. Het gaat er dan vooral om dat u een leuke avond hebt. Misschien dat u op een later moment toch wilt praten over:
Wat doe jij nu om ………………?

Dan is het goed dat u een lotgenoot op zo’n feestavond ontmoet hebt.

Elk jaar een uitstapje:
Het ene jaar varen we met een boot op de rivier, het andere jaar gaan we met een bus ergens naar toe. Zo’n uitstapje is meestal op een zaterdag of zondag in juni en duurt de hele dag.
Uw partner, familie of kennissen kunnen natuurlijk ook mee (Voor partners en gezinsleden die lid zijn van de NVS is de eigen bijdrage lager).

Dankzij de subsidie die de NVS ontvangt van de Nierstichting en wat wij binnenkrijgen via contributies, advertenties en sponsorgelden kunnen de eigen bijdrages voor de activiteiten laag gehouden worden. De regionale dialysecentra stellen voor dagtochten verpleegkundigen beschikbaar, die ons de hele dag vergezellen en evt. de noodzakelijke medische hulp kunnen bieden. Tevens wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de (on-)mogelijkheden van onze leden. Op deze wijze houden
wij de drempel zo laag mogelijk, zodat zoveel mogelijk leden aan de activiteiten kunnen deelnemen.

Overleg met dialyseafdelingen:
De dialysecentra in ons werkgebied zijn gevestigd in:

 • Het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn
 • Het Deventer Ziekenhuis.
 • Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem
 • Het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar


De NVS overlegt regelmatig met de dialyseafdelingen. Het kan daarbij gaan over de verbouw of de nieuwbouw en wat onze leden belangrijk vinden:

 • Hoe zit het met privacy op de zaal?
 • De wens om steeds door dezelfde dialysekundige geholpen te worden.
 • Hoe is de indeling van de zaal?


Ook praten we over de kwaliteit van de afdeling en hoe die verbeterd kan worden. Regelmatig denken we na hoe de tijd op de dialyseafdeling zinvoller of aangenamer kan zijn. Concrete resultaten daarvan ziet u terug op de dialyseafdelingen:

 • Notebooks met DVD’s en internet.
 • Dialysefietsen
 • Gezelschapspelletjes zoals scrabble
 • Leesportefeuille
 • Keyboard

Al deze zaken zijn/worden door de NVS gefinancierd.

We praten ook over het contact tussen de afdeling en de dialyserende.
Ook hier geldt: Hoe meer u ons vertelt, hoe meer wij voor u kunnen doen in het overleg.

Zoeken naar sponsors:
Als vereniging zijn we een erkend goed doel (ANBI status), donaties aan de NVS zijn fiscaal aftrekbaar. Dat helpt ons bij het werven van sponsoren voor specifieke projecten. In het verleden hebben wij sponsoren gevonden voor o.a. het financieren van dialysefietsen, notebookproject en een compleet WII systeem.

01-01-2024
Planning 2024
08-06-2024
Niercafe Rijnstate Arnhem
07-09-2024
Walk & Talk Wandeltocht Sallandse Heuvelrug
10-09-2024
Niercafe
Bekijk de volledige agenda
15-07-2024
Wetenschapsdag 2024: Aanmelden kan nu
15-07-2024
Medicijntekorten: wat kun je doen als nierpatiënt?
09-07-2024
Update onderzoek naar intimiteit: Klachten die er zijn, worden nauwelijks geuit
04-07-2024
Wij zoeken vrijwilligers voor de beoordeling van dialysecentra
Bekijk de volledige nieuws
Copyright Zomer Business 2012 - 2024    -    Deze website is mogelijk gemaakt door DigiConcept